PreshevaPRESS

MËSIMI NË SHKOLLAT E MESME NË PRESHEVË DO TË ZHVILLOHET SIPAS MODELIT TË KOMBINUAR

MËSUESIT LEJOHEN TË ARMATOSUR NË KLASË SIPAS LIGJIT TË RI NË FLORIDA

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik në Serbi, Branko Ruzic i ka dërguar letër administratave të shkollave, shkollave fillore dhe të mesme dhe njësive të vetëqeverisjes lokale mbi planin e punës dhe zhvillimin e procesit të mësimit për javën e ardhshme, të bazuar në vendimin e Ekipit për monitorimin dhe koordinimin e aplikimit të masave parandaluese në shkolla.

MËSIMI NË SHKOLLAT E MESME NË PRESHEVË DO TË ZHVILLOHET SIPAS MODELIT TË KOMBINUAR

Siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Arsimit, për javën e parë të vitit shkollor 2021/2022, ekipi vendosi të zbatojë modelin e parë të organizimit të punës arsimore në të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme në Serbi, i cili përfshin mësimdhënie të drejtpërdrejtë në shkolla, me prani fizike të të gjithë nxënësve, përveç në shkollat ​​e mesme në 15 njësi, përkatësisht Kladovë, Petrovac, Nova Varosh, Priboj , Uzhicë, Valevë, Despotovac, Jagodinë, Paraqin, Svilajnac, Rekovac, Qupri, Preshevë, Novi Pazar rreth Bojnik.

Mësimi në shkollat ​​e mesme në këto vende do të zhvillohet sipas një modeli tjetër – të kombinuar, sipas të cilit procesi arsimor organizohet duke kombinuar mësimdhënien e drejtpërdrejtë dhe mësimin në distancë, dhe klasat ndahen në grupe, thuhet në njoftim.

Shtohet se Tutin është i vetmi vend në Serbi ku do të aplikohet modeli i tretë, pra mësimi online në të gjitha shkollat ​​e mesme.

“Nxënësit që vuajnë nga COVID-19 ose që dyshohen se kanë COVID-19 gjatë periudhës së përcaktuar nga mjeku që merr pjesë, si dhe nxënësit që kanë kontakte të ngushta me personat e infektuar me COVID-19, të cilët janë në karantinë në shtëpi, deri në fund të periudhës së karantinës në përputhje me udhëzimet profesionale-metodologjike, ata nuk do të fillojnë mësimin më 1 shtator 2021”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Arsimit.

Vendimi për mënyrën e organizimit të klasave në shkollat ​​fillore dhe të mesme u mor në përputhje me vendimet dhe konkluzionet e Shtabit të Krizave për Parandalimin e Sëmundjeve Infektive Covid-19 dhe udhëzimet profesionale për organizimin e punës edukative në shkollat ​​fillore dhe të mesme për viti shkollor 2021/2022.

ARTIKUJT E NGJASHËM

Greqia nga nesër rimbyll kufijtë për shtetasit e Serbisë

PreshevaPRESS

FILLORISTËT NGA KLASA E PESTË DERI NË TË TETËN KALOJNË NË MËSIM ONLINE

PreshevaPRESS

PANDEMIA LË PASOJA TË DUKSHME NË BUJQËSI

PreshevaPRESS